10 สถานที่ท่องเที่ยวน่าเที่ยวในเชียงใหม่

1. วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระอารามหลวง ชั้น 1 ประเภทราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ เป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา มีเจดีย์แบบเชียงแสน ฐานสูงปิดภาคเรียนมุมระฆังแปดเหลี่ยมหุ้มด้วยจังโก้ทอง 2 ชั้น ลานพระเจดีย์เป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ ทางขึ้นเป็นบันไดพญานาคเจ็ดเศียรทำด้วยปูนซีเมนต์ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือ พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวรรณศิริ)

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 9 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พิกัด : https://goo.gl/maps/mWTW4uu7y7i4HWUk7
เปิดให้เข้าชม : 05.30-19.30 น.
โทร : 05-329-5012

2. ประตูท่าแพ

ประตูท่าแพ เดิมชื่อ ประตูเชียงเรือก เป็นประตูตะวันออกและเป็นหนึ่งใน 5 ประตูเมืองชั้นในของเวียงเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นประตูเมืองแห่งเดียวที่มีประตู ประตูท่าแพ แลนด์มาร์คที่สำคัญแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ ประตูท่าแพซึ่งตั้งอยู่ในปัจจุบัน เทศบาลนครเชียงใหม่และกรมศิลปากรร่วมกันสร้างใหม่ในปี พ.ศ. 2528 โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประตูท่าแพเดิมเป็นประตูสองชั้น ตั้งอยู่ตรงข้ามกันและมีป้อมยื่นออกมาติดกับประตูเมือง เพื่อใช้เป็นป้อมปราการปกป้องเมืองในช่วงสงครามในอดีต

ที่อยู่ : ถ. ท่าแพ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 ไทย
พิกัด : https://goo.gl/maps/kURqoHafQftjH6gx7
เปิดให้เข้าชม : เปิด 24 ชั่วโมง
โทร : –

3. แกรนด์แคนยอน หางดง

ไม่ต้องไปไกลถึงแอริโซนา สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่มีแกรนด์แคนยอน ประติมากรรมจากดินเหนียวและหินที่สวนน้ำแกรนด์แคนยอน อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่กำลังกลายเป็นสวนน้ำที่ได้รับความนิยมอย่างมากในจังหวัดเชียงใหม่ เพราะมันแตกต่างจากสวนน้ำอื่น ๆ การก่อตัวของหินธรรมชาติเป็นฉากแห่งความสนุกที่ไม่เหมือนใคร  สวนน้ำแห่งนี้ เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่เกิดจากการขุดเพื่อขาย จนเวลาล่วงเลยไป มีการกัดเซาะเพิ่มเติมจากกระแสน้ำทำให้เกิดเขื่อนกั้นน้ำสูง ล้อมรอบด้วยแอ่งน้ำสีมรกตลึกกว่า 50 เมตร ทำให้สถานที่แห่งนี้ สวนน้ำ และมีกิจกรรมเด่น กิจกรรมสนุก ๆ ของที่นี่คือ กระโดดหน้าผาลงน้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัยสุดขั้วชื่นชอบ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเอทีวีหากคุณต้องการลองขับเอทีวีบนแกรนด์แคนยอน จะมีค่าบริการสำหรับคนขับ 30 นาที/900 บาท 1 ชม./1,700 บาท 3 ชม./2,300 บาท จะมีค่าบริการ 30 นาที/500 บาท, 1 ชม./600 บาท, 3 ชม./1,200 บาท และกิจกรรมยิงปืนด้วยค่าบริการ 1,300-1,800 บาท

ที่อยู่ : บ้านแพะขวาง หมู่ 3 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง
พิกัด : https://g.page/grandcanyonchiangmai?share
เปิดให้เข้าชม : 09.00-18.00 น.
โทร : 05-329-5012

4. กาดหลวง หรือ ตลาดวโรรส

ตลาดวโรรสหรือที่เรียกว่ากาดหลวงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ มีสินค้าที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากจะมาซื้อของฝาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ เช่น ทรายอู๋ แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารพื้นเมืองราคาถูกมาก คุ้มค่าแก่การดู ซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 8 แห่งราชวงศ์ทิพย์จาก ในอดีตบริเวณตลาดวโรรสคือ “ขวงเมรุ” หรือสถานที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมากถูกเผาและเก็บรักษาไว้ ต่อมา เจ้าดารารัศมี มเหสี มีความคิดที่จะย้ายขี้เถ้าไปยังสถานที่ที่เหมาะสมกว่าคือ วัดสวนดอก และสร้างตลาดในบริเวณนั้นด้วยทุนของตัวเองร่วมกับเจ้าอินทวโรรส และให้เจ้านายและลูกของนา เชียงใหม่ครอบครัวแบ่งปันและดูแลตลาดนี้

ที่อยู่ : ตลาดวโรรส ตั้งอยู่ที่ 90 ถ.วิชายานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
พิกัด : https://goo.gl/maps/NZkV56GTiyRauwW68
เปิดให้เข้าชม : 05.00-18.00 น.
โทร : –

5. วัดสวนดอก

วัดสวนดอก หรือ วัดบุปผารามตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย และปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญภายใต้การดูแลของกรมศิลปากร วัดสวนดอก สร้างขึ้นในเวียงสวนดอก ซึ่งเป็นพื้นที่อุทยานหลวงในสมัยราชวงศ์เม็งราย พระเจ้ากือหน่า กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง “พระอารามหลวง” ขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันเข้าพรรษา “พระมหาเถระสุมน” ที่ประดิษฐานอยู่ในพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในแผ่นดินล้านนาและสร้างเจดีย์เพื่อประดิษฐาน “พระมหาเถระสุมน” ที่นำมาจากสุโขทัยในปี พ.ศ. 2455 (องค์หนึ่งประดิษฐานในเจดีย์ในวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร) วัดสวน ด็อกได้รับการฟื้นฟู สองวาระสำคัญ ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2450 พระชายาดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเรียกไปเก็บพระบรมสารีริกธาตุ เจ้าเมืองเชียงใหม่และพระประยูรยามารวมกัน และต่อมาอีกครั้งในปี พ.ศ. 2475 เป็นการบูรณะวัดโดยครูบา เจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา

ที่อยู่ : 139 ถนน สุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
พิกัด : https://goo.gl/maps/Bf9CHXg7hkWaFptE7
เปิดให้เข้าชม : 05.00-21.00 น.
โทร : –

6. ทุ่งดอกมากาเร็ต กู๊เนียร์ ฟอร์เรส

ปลายปีแบบนี้ หลายๆ คนน่าจะเริ่มเตรียมตัววางแผนการเดินทางกันแล้วใช่ไหม? โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออากาศดีย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ภาคเหนือ แม้ว่าอากาศที่หนาวเย็นในภาคกลางจะหายไปจากเราแล้ว แต่ทางเหนืออากาศยังเย็นอยู่ คนส่วนใหญ่เลือกที่จะไปภาคเหนือในช่วงนี้ เมื่อมาเยือนภาคเหนือ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการถ่ายรูปท่ามกลางทุ่งดอกไม้ที่สวยงาม ทุ่งดอกไม้ที่เราเก็บได้วันนี้คือ ป่ากุฟเนียม ป่ากัฟเนียม Forest Guneer Forest เป็นทุ่งดอกมากาเร็ตตั้งอยู่ในตำบลแม่ริม ระยะทางเพียง 10 กม. ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ความพิเศษของที่นี้คือเป็นทุ่งดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุด แบ่งเป็นโซนดอกไม้มากาเร็ต ดอกคัตเตอร์ และทุ่งข้าวสีทอง นอกจากดอกไม้แล้ว ยังมีมุมให้ถ่ายรูปอีกมากมายที่นี่ ถูกใจสาวๆแน่นอน

ที่อยู่ : ตำบล โป่งแยง อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180
พิกัด : https://goo.gl/maps/Yd1wcEJqv76ejheP7
เปิดให้เข้าชม : 08.00-18.00 น.
โทร : 093-668-9627

7. สวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นสวนสัตว์ภายใต้การดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ทางขึ้นดอยสุเทพ บนถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00 – 17.00 น. มีสัตว์หลายชนิด เช่น เม่น นกยูง เสือโคร่ง เสือขาว กวาง แรด ฮิปโปโปเตมัส ช้าง หมี กวางมูส ยีราฟ และยังมีการจัดแสดงแพนด้าช่วงช่วงและหลินฮุ่ยอีกด้วย เอกอัครราชทูตจีน ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่มีโบราณสถานเรียกว่าวัดกูดินขาว ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเวียงเจ็ดลิน มีการจัดแสดงความสามารถของสัตว์ต่างๆ เช่น นกแก้วมาคอว์ นาก นกกระทุง และการจัดแสดงนกเพนกวินและแมวน้ำ นอกจากนี้ สวนสัตว์เชียงใหม่ยังเป็นที่ตั้งของ เชียงใหม่ซูอควาเรียม ศูนย์รวมสัตว์น้ำครบวงจร อุโมงค์น้ำยาวกว่า 133 เมตร ซึ่งถือว่ายาวที่สุดในโลก แบ่งเป็นอุโมงค์น้ำเค็ม 66.5 เมตร และอุโมงค์น้ำจืด 66.5 เมตร พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเชียงใหม่รวบรวมปลาน้ำจืดจากลุ่มน้ำโขงและโลกใต้น้ำไว้ด้วยกัน เพื่อให้ชีวิตน้อยใหญ่พึ่งได้ ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ คือ นายวุฒิชัย เมืองมั่น

ที่อยู่ : 100 ถ. ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
พิกัด : https://goo.gl/maps/RULw91kfzpb9ABgS8
เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.
โทร : 05-322-1179

8. โป่งแยงแอดเวนเจอร์ เชียงใหม่

หลีกหนีความเร่งรีบวุ่นวายของเมืองเชียงใหม่มาสัมผัสธรรมชาติ เมื่อคุณเยี่ยมชมโป่งแยงแอดเวนเจอร์ ซึ่งห่างจากตัวเมืองเพียง 1 ชั่วโมง โป่งแยง แอดเวนเจอร์ เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นที่กำลังมองหาการผจญภัย พร้อมสัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม เริ่มทัวร์ด้วยการขี่ไจแอนต์ส สวิงที่จะพาคุณขึ้นไปบนฟ้า! จากนั้นลองนั่ง Jungle Coaster ที่ไม่เหมือนใคร! คุณจะได้นั่งรถไฟเหาะไปตามเส้นทางคดเคี้ยวผ่านป่าเขียวชอุ่ม คุณพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งหมดนี้หรือไม่? ถ้าพร้อมแล้ว ก็จอง Gold Package ได้เลย จากนั้นคุณจะสามารถนั่งเครื่องเล่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สวนสนุกโป่งแยง ได้อย่างเต็มที่ แพ็คเกจนี้ยังรวมบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันและของว่างแสนอร่อย

ที่อยู่ : 99 9 ตำบล โป่งแยง อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180
พิกัด : https://goo.gl/maps/Y53X4uRDZTx1oZFeA
เปิดให้เข้าชม : 08.30-17.00 น.
โทร : 05-310-6327

9. Flight of the Gibbon เชียงใหม่

ที่บ้านแม่กำปอง เชียงใหม่ นอกจากจะได้พักผ่อนแล้ว หลีกหนีความวุ่นวาย จิบกาแฟ ดื่มด่ำกับธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ท้าทาย ช่วยกระตุ้นอะดรีนาลีนในร่างกายได้เป็นอย่างดี กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมโหนสลิง Flight of the Gibbon นอกจากโหนสลิงแบบปกติแล้ว ยังมี Double Zipline ที่เป็นไฮไลท์อีกด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มาคู่สามารถจับมือหรือกอดกันได้ตลอดแนวโหนสลิงนี้ ส่วนคนที่มาคนเดียวหรือมากับเพื่อนก็วาดลายได้ตามชอบ นอกจากนี้ยังมีฐานกิจกรรมมากมาย เช่น มินิบันจี้จัม สะพานอินเดียน่าโจนส์ เป็นต้น ป่าที่บ้านแม่กำปอง มีความอุดมสมบูรณ์มาก ให้ความรู้สึกเหมือนได้ผจญภัยอย่างแท้จริงท่ามกลางธรรมชาติ

ที่อยู่ : 106 Village, No.3, ตำบล ห้วยแก้ว อำเภอ แม่ออน เชียงใหม่ 50130
พิกัด : https://g.page/FlightOfTheGibbonCM?share
เปิดให้เข้าชม : 09.00-17.30 น.
โทร : 05-301-0660

10. วัดอุโมงค์

วัดอุโมงค์ ตั้งอยู่บนถนนสุเทพ อำเภอเมือง หากไปจากตลาดต้นพยอม วิ่งผ่านสี่แยกคลองหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปประมาณ 500 เมตร เข้าซอยซ้ายมือไปประมาณ 2 กิโลเมตร ชื่อวัดอุโมงค์ได้ยินมาช้านาน แต่ทัวร์ไทยเพิ่งมาเห็นด้วยตาตัวเองว่าวัดนี้มีอุโมงค์ จริงๆ ไม่ใช่แค่ชื่อวัด และไม่รู้ว่าในอุโมงค์เราจะเดินผ่านกันได้ เป็นอุโมงค์ที่น่าทึ่งมากเพราะสร้างเมื่อ 700 กว่าปีที่แล้ว ประวัติวัดอุโมงค์ สร้างขึ้นในสมัยเม็งรายราว พ.ศ. 2382 เพื่อให้ฝ่ายอรัญวาสีได้เข้าพรรษา ต่อมาพญากือนาเหอได้สร้างอุโมงค์ให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม อุโมงค์นี้มีลักษณะเป็นผนังภายในที่มีทางเดินหลายช่องผ่านกัน เคยมีจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโมงค์ สันนิษฐานว่าวาดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2443-2543 เดิมทีน่าจะเป็นภาพวาดที่เต็มพื้นที่ของทุกห้อง ส่วนใหญ่เป็นภาพดอกบัว ดอกโบตั๋น และนกต่างๆ เช่น นกยูง นกกระสา นกแก้ว และนกเป็ดน้ำ เหนืออุโมงค์เป็นเจดีย์เก่าแก่ของล้านนา นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นเจดีย์ทรงระฆัง มีประมาณ 3 ชั้นกลมๆ เหมือนกลีบบัวซ้อนทับกัน ด้านบนมีแผ่นพับ ด้านหน้าอุโมงค์เป็นเศียรพระพุทธรูปหินแกะสลักโดยช่างฝีมือพะเยา พ.ศ. 2493-2543 บริเวณวัดเป็นสวนพุทธ ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ เป็นสวนป่าเหมาะแก่การนั่งสมาธิ ด้านหลังเป็นสวนป่าและสวนสัตว์ซึ่งเป็นเขตรักษาพันธุ์เดินได้และเป็นจุดชมวิวนกที่ดีอีกแห่งหนึ่ง มาเที่ยวเมืองไทยและมองไปรอบๆ ทั่วๆ ไป

ที่อยู่ : 135 หมู่ที่ 10 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
พิกัด : https://goo.gl/maps/YrEZd4J1vUYa8jhA9
เปิดให้เข้าชม : 05.00-20.00 น.
โทร : 085-033-3809