ประตูท่าแพ

ประตูที่แท้จริงนี้หมายถึงการศึกษาภาพที่ 100 ปีที่แล้วเพื่อสร้างประตูใหม่ที่ดูเหมือนประตูเก่า ถูกต้องตามทฤษฏี มันเป็นเรื่องนอกจากงบประมาณจังหวัดแล้ว ยังมีการรวบรวมเงินประชาชนเพื่อร่วมสมทบทุนสร้างประตูท่าแพให้มีลักษณะเหมือนเก่านี้ เพราะเมื่อเสร็จจากประตูท่าแพจะไปสร้างประตูใหม่แบบเก่าหรือประตูเก่าใหม่ทั้งสี่ทิศ ประมาณการว่าจะสูญเงินไป 8 ล้านบาท รวมถึงประตูไม้ที่เคยมีมาในสมัยโบราณผู้สร้างประตูใหม่นี้ไม่ได้คาดหวังให้พม่ากลับมา แต่มีเหตุสรุปได้ว่าสำหรับประตูบานนี้จะเป็น “การนำเสนอ” แก่เมืองเชียงใหม่ให้ถือว่าเป็นเมืองโบราณที่มีอายุเกือบ 700 ปี ประตูเมืองอันเก่าแก่นี้ เมื่อสร้างเสร็จแล้ว จะกีดขวางการจราจรกลางถนน เพราะค่อนข้างแคบเมื่อเทียบกับความจำเป็นในปัจจุบัน

Read More »

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2469 ในสมัยพระยาเกื้อมหาราช และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. 2553 โดยมีตำนานเกี่ยวกับวัดพระธาตุดอยสุเทพกล่าวไว้ว่า ในรัชกาลพระยาเกื้อนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย (ครองราชย์ พ.ศ. 2441 – พ.ศ. 2471) ผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก

Read More »